Visita á fábrica

loading the pvc flooring

cargando o chan de pvc

factory photo

foto de fábrica

production line

liña de produción

normal packing

embalaxe normal

on 126 Guangzhou Fair

o 126 Feira de Guangzhou